Wielewaal (Oriolus oriolus oriolus)
home Geelgaauw, Goldmerel, Wielewoal.
Status: Broedvogel, Doortrekker, Zomergast


3 juli 2006, Achter de Zwarten, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Martijn Bot