Kortsnavelboomkruiper (Certhia familiaris macrodactyla)
home
Status: Zeer Zeldzame Broedvogel, Sovon BSP-nb Soort
Vanaf de tweede helft van de jaren ’90 vermoedelijk jaarlijks een zeer zeldzame broedvogel in het zuidoosten van de provincie met waarschijnlijk 1-3 paartjes. Een zeker broedgeval vond plaats in de Ter Apelerbossen in maart-mei 2006.

Geluidsopname:


16 april 2006, Ter Apel
Opgenomen door: Marnix Jonker