Siberische Tjiftjaf (Phylloscopus tristis)
home
Status: Zeldzaam (11), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2012), Aandachtsoort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2012):
30 december 2002-26 januari 2003 1 Hoogkerk Foto, Geluid
16-20 november 2003 2 Lauwersoog 2 vogels van 16-17 november Foto, Geluid
18 oktober 2006 1 Eemshaven Geluid
28 oktober 2006 1 Eemshaven-oost Foto, Geluid
9 oktober 2007 1 Eemshaven-oost vangst Foto
-Overige gevallen:
19 november 2012 1 Rottumerplaat Foto
7 oktober 2014 1 Eemshaven-Oost vangst Foto
12 oktober 2014 1 Lauwersoog Foto
4-5 november 2014 1 Eemshaven Geluid
5 november 2014 3 Eemshaven Geluid
8 november 2014 1 Rottumerplaat


november 2003, Lauwersoog
Foto gemaakt door: Oane Tol


24 januari 2003, Hoogkerk
Foto gemaakt door: Huub Lanters

Geluidsopname:


16 november 2003, Lauwersoog
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen