Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)
home
Status: Zeer Zeldzaam (2), CDNA-beoordeelsoort
3 september 1994 1 Eemshaven 1e jaars Foto
6 mei 1995 1 Esserveld, Groningen zingend Foto, Geluid