Bruine Boszanger (Phylloscopus fuscatus fuscatus)
home
Status: Zeer Zeldzaam (7), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2012), SOVON BSP-soort, Aandachtsoort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2012)
8-12 november 1997 1 Lauwersoog Foto, Geluid
5 februari-9 april 2007 1 Electra onvolwassen Foto, Geluid
7-8 oktober 2007 1 Eemshaven-oost Foto, Geluid
21 oktober 2007 1 Lauwersmeer vangst Foto
18 november 2007 1 Eemshaven-oost Foto, Geluid
-Overige gevallen:
22 november 2013 1 Rottumerplaat Geluid
5 oktober 2014 1 Lauwersoog


12 november 1997, Lauwersoog
Foto gemaakt door: Oane Tol

Geluidsopname:


11 november 1997, Lauwersoog
Opgenomen door: Theo Bakker