Bladkoning (Phylloscopus inornatus)
home
Status: Zeer Zeldzame Doortrekker, Fotografisch Vastgelegd, Vangst, Sovon BSP-nb Soort


september 1999, Eemshaven-Oost
Foto gemaakt door: Roef Mulder

Geluidsopname:


12 oktober 2003, Groningen
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen

Geluidsopname:


12 oktober 2003, Groningen
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen