Tuinfluiter (Sylvia borin borin)
home Grote Hofzinger.
Status: Broedvogel, Doortrekker, Zomergast