Koningseider (Somateria spectabilis)
home
Status: Zeer zeldzaam (1), CDNA beoordeelsoort
29 januari 2007 1 Eemshaven-west man, langsvliegend naar west