Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
home Rietvinkje
Status: Broedvogel, Doortrekker, Zomergast

Geluidsopname:


15 april 2006, Hondshalstermeer
Opgenomen door: Marnix Jonker