Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus scirpaceus)
home Raitvink.
Status: Broedvogel, Doortrekker, Zomergast