Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta)
home
Status: Zeer Zeldzaam (4), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2006), Incidentele Broedvogel, SOVON BSP-soort, Aandachtsoort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2006):
22 mei 1993 1 Rottumeroog zingend Foto
4 juni 2002 1 Rottumerplaat zingend Foto
20 mei-5 juli 2004 1 Ter Apel man, gemengd broedgeval met Spotvogel Foto, Geluid
-Overige gevallen:
11 juni 2013 1 Eemshaven-Oost zingend Foto, Geluid


20 mei 2004, Ter Apel
Foto gemaakt door: Marnix Jonker

Geluidsopname:


20 mei 2004, Ter Apel
Opgenomen door: Marnix Jonker