Graszanger (Cisticola juncidis cisticola)
home
Status: Zeer Zeldzaam (4), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2001), SOVON BSP-soort, Aandachtsoort
Graszanger werd beoordeeld door de CDNA tot 1 januari 2001, maar voor Groningen werden geen gevallen aanvaard.
-Overige gevallen:
24 juli 2004 1 Ballastplaatbos, Lauwersmeer zingend, overvliegend
19 augustus-4 september 2005 1 Westerbroekstermadepolder zingend Geluid
6 juli 2008 1 Eemshaven-oost zingend, overvliegend
2 augustus 2008 1 Ruidhorn zingend

Geluidsopname:


21 augustus 2005, Westerbroekstermadepolder
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen