Grote Lijster (Turdus viscivorus viscivorus)
home Grieze Liester, Graauwe Liester, Swoare Liester.
Status: Broedvogel, Jaarvogel, Doortrekker