blonde tapuit (Oenanthe hispanica/melanoleuca)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
6 juni 1991 1 Rottumeroog vrouw Foto