Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
home
Status: Schaarse Broedvoegel, Schaarse Doortrekker, Schaarse Zomergast