Noordse Nachtegaal (Luscinia luscinia)
home
Status: Zeer Zeldzaam (7), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2012), SOVON BSP-soort, Aandachtsoort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2012):
21 mei 1977 1 Rottumeroog
29 mei-27 juni 1991 1 Groningen Foto, Geluid
20 mei 1997 1 Rottumeroog Foto, Geluid
19 mei-9 juni 2002 1 Marnewaard, Lauwersmeer Geluid
23 mei-15 juni 2004 1 Den Andel Geluid
29 mei-13 juni 2004 1 Klein Ulsda Geluid
-Overige gevallen:
12-28 mei 2013 1 Kustweg, Lauwersmeer zingend, ook gevangen en geringd Geluid


20 mei 1997, Rottumeroog
Foto gemaakt door: Koen van Dijken

Geluidsopname:


30 mei 2004, Klein Ulsda
Opgenomen door: Marnix Jonker

Geluidsopname:


4 juni 2004, Den Andel
Opgenomen door: Marnix Jonker