Rouwkwikstaart (Motacilla yarrellii)
home
Status: Schaarse Doortrekker, Sovon BSP-nb Soort