Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
home Baauwmantje, Akkermantje.
Status: Broedvogel, Doortrekker, Schaarse Jaarsoort, Zomergast