Boompieper (Anthus trivialis trivialis)
home
Status: Broedvogel, Doortrekker, Zomergast