Grote Pieper (Anthus richardi richardi)
home
Status: Zeer Zeldzame Doortrekker, Sovon BSP-nb Soort


19 januari 2005, Hoogkerk
Foto gemaakt door: Martijn Bot

Geluidsopname:


19 december 2004, Hoogkerk
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen