Huiszwaluw (Delichon urbicum urbicum)
home Huusswaalf.
Status: Broedvogel, Doortrekker, Zomergast