Veldleeuwerik (Alauda arvensis arvensis)
home Laiwerk, Laiwerik, Luwerke, Leeuwerke (Hoogeland).
Status: Broedvogel, Jaarvogel, Doortrekker, Wintergast