Boomleeuwerik (Lullula arborea arborea)
home Boomlaiwerk
Status: Zeer Zeldzame Broedvogel, Schaarse Doortrekker

Geluidsopname:


26 maart 2006, Ter Borg
Opgenomen door: Marnix Jonker