Kuifleeuwerik (Galerida cristata cristata)
home Padloper, Toplaiwerk (Westerwolde), Toefke, Reegnspok.
Status: Voormalig Broedvogel, Sovon BSP-nb Soort


5 april 1988, Veendam
Foto gemaakt door: Emo Klunder


februari 1991, Groningen
Foto gemaakt door: Leo Boon