Kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla ssp)
home
Status: Zeer Zeldzaam (3), CDNA-beoordeelsoort
2 mei 1992 1 Lauwersoog Foto
27 september-3 oktober 1992 1 Eemshaven Foto
5-7 mei 1994 1 Rottumeroog adult Foto


2 mei 1992, Lauwersoog
Foto gemaakt door: Sietse Bernardus


29 september 1992, Eemshaven
Foto gemaakt door: Arnoud B. van den Berg


29 september 1992, Eemshaven
Foto gemaakt door: Arnoud B. van den Berg