Kalanderleeuwerik (Melanocorypha calandra calandra)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
27 mei 2005 1 Eemshaven telpost Foto


27 mei 2005, Eemshaven
Foto gemaakt door: Martijn Bot