Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor hortorum)
home
Status: Schaarse Broedvoegel, Schaarse Jaarsoort

Geluidsopname:


27 maart 2006, Ter Borg
Opgenomen door: Emo Klunder