Noordse Grote Bonte Specht (Dendrocops major major)
home
Status: Doortrekker, Wintergast