Grote Bonte Specht (Dendrocopos major pinetorum)
home Bonde Specht.
Status: Broedvogel, Jaarvogel