Zwarte Specht (Dryocopus martius martius)
home
Status: Zeer Zeldzame Broedvogel, Zeer Zeldzame Jaarsoort

Geluidsopname:


26 maart 2006, Ter Apel
Opgenomen door: Marnix Jonker