Krooneend (Netta rufina)
home
Status: Schaars, Incidentele Broedvogel, Sovon BSP-nb Soort