Gierzwaluw (Apus apus apus)
home Gierswaalfke.
Status: Broedvogel, Doortrekker, Zomergast

Geluidsopname:


juli 2006, Zuidbroek
Opgenomen door: Marnix Jonker