Bergeend (Tadorna tadorna)
home Baargeend
Status: Broedvogel, Jaarvogel, Doortrekker, Wintergast