Sneeuwuil (Bubo scandiacus)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
21-23 maart 1981 1 Delfzijl 1e winter vrouw Foto


29 december 1980, Oenkerk (Frl). Zelfde vogels als van Delfzijl
Foto gemaakt door: Piet Munsterman