Koekoek (Cuculus canorus canorus)
home
Status: Broedvogel, Zomergast