Zwarte Zeekoet (Cepphus grylle)
home
Status: Zeer Zeldzaam (4), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2007), SOVON BSP-soort
-En aanvaard geval (tot 1 januari 2007):
16 december 2005 1 Eemshaven-Oost eerste-winter, langsvliegend telpost
-Overige gevallen:
24 oktober 2010 1 Rottumerplaat adult ruiend naar winterkleed, langsvliegend
8 oktober 2011 1 Lauwersoog eerste-winter, langsvliegend
21 oktober 2013 1 Rottumeroog Noordzee, overvliegend NW