Witvleugelstern (Chlidonias leucopterus)
home
Status: Zeer Zeldzame Doortrekker, Invasievogel, Fotografisch Vastgelegd, Sovon BSP-nb Soort
Waarnemingen gebaseerd op Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983) en het Grauwe Gors-archief.
-Alle waarnemingen t/m de invasie van 1997:
29 mei 1971 1 Westerwoldse Aa, Wedderbergen adult
31 juli 1976 1 Foxholstermeer adult
19 augustus 1980 1 Lauwersmeer
24 april 1983 1 Eemshaven
14 mei 1979 1 Leek adult
27 mei 1984 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
9-11 augustus 1984 2 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
5 september 1985 1 Lauwersoog adult, overvliegend
13 mei 1988 1 Lauwersmeer adult
14 juni 1990 1 De Tjamme, Beerta
22-24 september 1990 1 Eemshaven-Oost juveniel
14 mei 1992 7 Eemshaven-Oost adulten, groep kort t.p.
15 mei 1992 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult
27 mei 1992 1 Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer
2 juni 1992 1 Oude Held, Groningen kort t.p.
21 juni 1992 1 Groningen adult, overvliegend
12 augustus 1992 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
24 augustus 1992 1 vloeivelden Hoogkerk
4 september 1992 1 Lauwersoog adult winter, overvliegend
12-17 mei 1994 max. 3 Vlinderbalg, Lauwersmeer alleen 3 ex. op 12 mei
13 mei 1994 3 Eemshaven-Oost
14 mei 1994 1 Carel Coenraadpolder bijna zomerkleed
18-21 augustus 1994 max. 2 Lauwersmeer 1 ex. adult winter
17 september 1994 1 Lauwersoog juveniel, overvliegend
27 mei 1995 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer overvliegend
27 mei 1995 2 Vlinderbalg, Lauwersmeer
22 juli 1991 1 Veenhuizerstukken adult ruiend winterkleed
30 juni 1996 1 Uitwierde
31 augustus 1996 1 Lauwersoog juveniel, overvliegend
-Invasies:
14-22 mei 1997 309 Provincie Groningen Na correctie op dubbeltellingen werden minimaal 309 exemplaren gezien. Het hoogste dagmaximum betrof tenminste 174 vogels op 15 mei op de Vlinderbalg in de Lauwersmeer.
14 mei-10 juni 2007 600-700 Provincie Groningen De meeste vogels werden waargenomen tussen 14 en 18 mei. Het hoogste dagmaximum betrof 158 vogels in de Blauwestad op 16 mei. In totaal werd een geschat aantal van 600-700 vogels gezien.
12 mei-21 mei 2009 80-90 Provincie Groningen Het merendeel werd gezien tussen 12 en 15 mei, met name in de Lauwersmeer. De grootste groep (54 vogels) werd op 13 mei op de Vlinderbalg gezien. In totaal ging het om minimaal 80 vogels in de provincie Groningen.


17 mei 2007, Oldambtmeer, Blauwe Stad
Foto gemaakt door: Roef Mulder