Zwarte Stern (Chlidonias niger niger)
home Zwartsteren, Zeezwaalf, Zwarte Ikstern, Blaauwsteern
Status: Zeldzame Broedvogel, Doortrekker