Witwangstern (Chlidonias hybrida hybrida)
home
Status: Schaars (56+), Incidentele Broedvogel (2012), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/1996), SOVON BSP-soort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 1996):
28 april-6 mei 1983 1 Groningen, Vloeivelden Suikerunie
10 mei 1988 2 Hoeksmeer adult zomer
1 juni 1991 1 Lauwersmeer adult zomer
21 mei 1992 1 Lauwersmeer adult zomer Foto
28 mei 1992 3 Lauwersmeer
5 juni 1993 1 Eemshaven adult zomer
26-27 mei 1995 2 Bantpolder (Fr) (2) & Vlinderbalg, Lauwersmeer (1) adult zomer
-Overige gevallen:
19-31 mei 1997 13 Foxholstermeer adult zomer Foto, Video
19-20 mei 1997 8 Rijpemaa
11-17 mei 1998 3 Ezumakeeg en Kollumerwaard (Fr) & Vlinderbalg en Jaap Deensgat, Lauwersmeer
12 mei 1998 2 Eemshaven
11 mei 1999 2 Vlinderbalg, Lauwersmeer
23-29 mei 1999 3 Ezumakeeg (Fr) & Vlinderbalg, Lauwersmeer
7 augustus 1999 1 Eemshaven adult
17 mei 2000 1 Eemshaven
3 juni 2000 2 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
1-15 oktober 2001 1 Lauwersoog juveniel Foto
9 mei 2003 1 Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer adult zomer
20 mei 2003 1 Polder Breebaart
28 mei 2003 3 Lettelbert
10 juni 2003 1 Roodkeelplasje, Lauwersmeer
27 juli 2003 1 Eemshaven adult
1 mei 2004 2 Veenhuizerstukken
15 mei 2004 2 Vlinderbalg, Lauwersmeer
4-5 juli 2004 1 Onnerpolder
3-8 oktober 2004 1 Eemshaven juveniel Foto
6-10 oktober 2004 1 Hoornse Plas, Groningen juveniel Foto, Video
10 mei 2005 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
11-14 juni 2005 1 Groningen, Vloeivelden Suikerunie adult zomer Foto
6 mei 2006 4 vloeivelden, Hoogkerk
6 mei 2006 2 Eemshaven Telpost, langsvliegend
9 mei 2006 2 Eemshaven kort t.p. bakken
10 mei 2006 2 Blauwe Stad, Winschoten
10 mei 2006 5 Hondshalstermeer
10-14 mei 2006 7 vloeivelden, Hoogkerk maximaal 7 vogels. Foto
10 mei 2006 3 Eemshaven Telpost, langsvliegend
11-14 mei 2006 Blauwe Stad, Winschoten max. 5 vogels. Waarschijnlijk dezelfde vogels als Hondshalstermeer
12 mei 2006 5 Eemshaven Telpost, langsvliegend
14 mei 2006 9 Eemshaven langsvliegend telpost
7 september 2006 2 Eemshaven Telpost, langsvliegend, juvenielen
29 april 2007 1 Vlinderbalg, Lauwersmeer adult, kort tp in groep Zwarte Sterns
20 mei 2007 2 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult zomer
20-28 mei 2007 1 Meerwijck, Zuidlaardermeer adult zomer Foto
20 mei 2007 1 Veenhuizerstukken adult zomer Video
30 mei 2007 2 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult zomer, kort tp
6 juni 2007 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult zomer
6 juli 2007 1 Eemshaven, haven adult zomer (samen met 7 Zwarte Sterns)
12-17 juli 2007 4 Veenhuizerstukken adult zomer, (nog 1 op 17 juli) Foto
21 juli 2007 2 Kropswolderbuitenpolder adult zomer Foto, Video
25 augustus 2008 1 Kropswolderbuitenpolder
12-13 mei 2009 2 Blauwe Stad adult zomer, 5 op 14 mei, 2 op 15-16 mei Foto
14-20 mei 2009 max. 2 Zuidlaardermeergebied adult zomer, 2 vogels op 20 mei Foto
16 mei 2009 1 Punt van Reide adult zomer, langsvliegend telpost
16 mei 2009 2 Jaap Deensgat & Vlinderbalg, Lauwersmeer adult zomer
22-23 mei 2009 2 Vlinderbalg & Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult zomer
17 juni 2009 1 Vlinderbalg, Lauwersmeer adult zomer
2 juli 2009 3 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult zomer Foto
Waarnemingen van deze soort worden niet meer vermeld omdat er inmiddels meer dan 50 gevallen zijn vastgesteld.


8 oktober 2004, Hoornse Plas, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen


10 mei 2006, Vloeivelden Suikerunie, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen


10 mei 2006, Vloeivelden Suikerunie, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen


10 mei 2006, Vloeivelden Suikerunie, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen

Geluidsopname:


7 oktober 2004, Hoornse Plas, Groningen
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen