Grote Stern (Sterna sandvicensis sandvicensis)
home Grote Ikstern, Kliefstern
Status: Incidentele Broedvogel, Doortrekker, Schaarse Zomergast