Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)
home Zeekaag.
Status: Incidentele Broedvogel, Schaarse Jaarsoort, Doortrekker, Wintergast