Grote Burgemeester (Larus hyperboreus hyperboreus)
home
Status: Schaars, Fotografisch Vastgelegd, Sovon BSP-nb Soort


23 april 2005, Eemshaven
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen