Pontische Meeuw (Larus cachinnans)
home
Status: Schaars, Zeer Zeldzame Jaarsoort, Fotografisch Vastgelegd, Sovon BSP-nb Soort
-Een aanvaard geval (beoordeeld tot 1 januari 1998):
26 oktober 1997 1 Eemshaven eerste-winter
-Status vanaf 1998:
Nadat een aantal artikelen waren verschenen over de herkenning van dit taxon, nam het aantal waarnemingen enorm toe en bleek Pontische Meeuw lang niet zo zeldzaam in Nederland als gedacht. Met name in de winter worden regelmatig vele tientallen
In Groningen kunnen de aantallen nogal sterk wisselen. Soms worden maar enkele vogels waargenomen, soms ook tientallen, zoals in het najaar van 1998 (30 vogels) en de eerste maanden van 2006 (vermoedelijk zo?n 60 vogels).