Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
home
Status: Zeer Zeldzame Jaarsoort, met (afgelezen) ring, Fotografisch Vastgelegd, Sovon BSP-nb Soort
Waarnemingen gebaseerd op het Grauwe Gors-archief.
23 september 1986 1 vuilstort Delfzijl adult
3 augustus 1987 1 Euvelgunne, Groningen adult
26-27 oktober 1989 1 vuilstort Groningen
28 oktober 1989 1 Eemshaven
30 november 1989 1 vuilstort Groningen
4 januari 1990 1 vuilstort Groningen
31 januari 1990 1 vuilstort Groningen
10 april 1990 1 vuilstort Groningen
11 april 1990 1 vuilstort Usquert adult
3 oktober-3 november 1990 1 vuilstort Veendam
11 februari 1991 1 vuilstort Veendam
3 september 1991 1 Eemshaven
8 september 1991 1 De Tjamme, Beerta met roze poten
23 december 1992 1 vuilstort Veendam
29 december 1992 1 vuilstort Veendam met roze poten
3 februari 1993 1 vuilstort Veendam
11 mei 1993 1 Rottumeroog eerste-winter
17 mei 1993 1 vuilstort Veendam
2-9 oktober 1993 1 Eemshaven adult
29-30 juli 1994 1 Rottumeroog adult
5 oktober 1994 1 Lauwersoog eerste-winter
8 & 22 oktober 1994 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult
30 december 1994 1 Eemshaven adult winter
11 november 1995 1 Pier van Oterdum adult winter
2 december 1995 1 vuilstort Groningen eerste-winter
5 januari 1996 1 vuilstort Groningen eerste-winter
15 april 1996 1 Eemshaven
19 augustus 1996 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer onvolwassen
15 september 1996 1 Lauwersoog eerste-winter, ring afgelezen, geringd als nestjong langs de Rijn, Zuid-Duitsland.
11 oktober 1996 1 Rottumeroog adult
10 november 1996 1 Lauwersoog adult
10 januari 1997 1 Eemshaven adult
12 juli 1997 1 Punt van Reide derde kalenderjaar, ring afgelezen
22 juli 1997 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer tweede-zomer
5-6 september 1997 1 Eemshaven eerste-winter
Geelpootmeeuw werd tot 1 januari 1989 beoordeeld door de CDNA. Het is niet bekend of de eerste twee waarnemingen zijn ingediend.
Vooral door de toegenomen kennis omtrent de herkenning van dit taxon is het aantal waarnemingen vanaf eind jaren '90 sterk toegenomen. Geelpootmeeuw wordt het hele jaar door in zeer kleine aantal waargenomen, vooral van augustus t/m januari.