Dunbekmeeuw (Larus genei)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
6-9 mei 2006 2 Dollardkwelder adult zomer en tweede-zomer Foto, Video


7 mei 2006, Dollardkwelder
Foto gemaakt door: Bas van den Boogaard