Dwergmeeuw (Larus minutus)
home
Status: Incidentele Broedvogel, Schaarse Jaarsoort, Doortrekker