Grote Franjepoot (Phalaropus tricolor)
home
Status: Zeer Zeldzaam (5), CDNA-beoordeelsoort
28 april 1987 1 Lauwersmeer adult, vrouw
9-10 juni 1987 1 Lauwersmeer adult, vrouw
10 mei 1988 1 Lauwersmeer adult, vrouw Foto
15 oktober-13 november 1994 1 Eemshaven Foto
4 juni 2007 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer adult vrouw Foto, Video


10 mei 1988, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Leo Boon