Witgat (Tringa ochropus)
home
Status: Schaarse Jaarsoort, Doortrekker