Kleine Geelpootruiter (Tringa flavipes)
home
Status: Zeer Zeldzaam (6), CDNA-beoordeelsoort
15-17 en 21 juli 1998 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer adult Video
6-11 augustus 1999 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult Foto
7-12 juni 2003 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult Foto, Video
21 mei 2004 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
10 augustus 2004 1 Eemshaven adult Foto
8 augustus 2008 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer Foto


10 augustus 2004, Eemshaven
Foto gemaakt door: Martijn Bot


augustus 1999, met Poelruiter, Jaap Deensgat, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Jan van Holten