Groenpootruiter (Tringa nebularia)
home
Status: Zeldzame Jaarsoort, Doortrekker